Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitime en başta kendini ve etrafındankileri tanımak isteyen herkes başta olmak üzere meslek olarak psikoloji alanında çalışan uzmanlar, öğretmen ve eğitimciler, insan kaynakları uzmanları, istihdam sağladığı kişileri tanımak isteyen yöneticiler, iletişim uzmanları ve çocuklarını tanımak isteyen ebeveynler katılabilirler.

Enneagramı Kimler Kullanıyor?

Enneagram uluslararası birçok şirketin eğitimlerinin bir parçasıdır.
Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok Amerikan şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında enneagram modelini kullanmaktadır.
Çatışma yönetimi konularında da enneagram oldukça başarılı bir metot olarak şirketlerin her geçen gün daha çok başvurdukları bir kaynak haline gelmiştir.
Enneagram siyasal iletişim uygulamalarının önemli bir parçası olmuştur.
Bu alanda lider eğitiminde, seçim çalışmalarında yer almaktadır. Sanat ve kültür konusunda oyuncu seçiminden, senaryo yazım aşamasında karakterlerin oluşturmasına kadar kullanım alanı geniştir. Örneğin dünya da izlenme rekorları kıran Lost TV dizi gibi. Reklamcılık, tüketici psikolojisi, spor yöneticiliği özellikle teknik direktörlük ve koçluk gibi alanlarda enneagram sistemi kullanılmaktadır.
Enneagram, davranış örüntülerimizi analiz edip anlamlandırarak mizaç ve kişilik tipini ortaya çıkaran dünyanın bilinen en etkili metodolojilerinden biridir. Deneyimlerinize anlam vermenize ve yaşantınızı düzenlemenize yarayan örüntüyü ortaya çıkaran kendini Bilme sanatıdır. Dokuz tarz birbirine Enneagram çemberinde dokuz farklı mizaç ve kişilik tarzını anlatır.
Dokuz farklı var oluş, Dokuz farklı düşünce açısı, Dokuz farklı ifade biçimi. Bu farklılıklar ve bunların çevre ile etkileşim süreçleri
Enneagram sistemini durağan olmaktan çıkarıp, dinamik bir yapıya dönüştür. Bu özelliği Enneagramı diğer kişilik tipolojilerinden farklı, zengin ve üstün kılar. Böylelikle tüm yönlerimizle hem kendimiz tanıyacağız hem de başkaları doğru anlamayı kolaylaştırmış olacağız. Enneagram günümüzde Harvard Hukuk Fakültesi uygulamalı mahkeme savunmalarında pratik edilmekte, Stanford MBA programında ders programı olarak yer almaktadır.
Dünyanın en prestijli üniversitelerinden USC ve UCLA’de MBA programında liderlik eğitiminde kullanılmakta olup başta ABD’deki üniversiteler olmak üzere psikoloji, tıp, sanat, işletme, psikoloji ve eğitim bölümlerinde Enneagram eğitimleri bulunmaktadır.